Jak powstaje projekt domu?

Jak powstaje projekt domu ?

Proces od pomysłu na dom, do zakończenia budowy jest skomplikowany. Często inwestorzy nie są świadomi całej biurokracji oraz problemów, towarzyszących przy budowie. Biuro projektowe OrBUD wychodzi na przeciw oczekiwaniom i przedstawia Państwu etapy powstawania domu marzeń:

Jak powstaje projekt domu

Krok 1: Procedury formalno-prawne.

Prace nad projektem domu rozpoczynamy od analizy posiadanej dokumentacji. W kolejnym kroku określimy Twoje potrzeby i oczekiwania oraz założenia budżetowe względem procesu inwestycyjnego.

Etapy prac:

 1. Analiza formalno –prawna.
 2. Ustalenie zakresu prac i Twoich potrzeb.
 3. Inwentaryzacja oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu.
 4. Kompletacja dokumentów formalno – prawnych (w szczególności):

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

To podstawowy dokument stanowiący materiał wyjściowy do projektowania. Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy. Plan miejscowy, jak i decyzja o warunkach zabudowy, określa główne parametry zabudowy jak np. funkcję zabudowy, dopuszczalną ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych, wysokość budynku lub jego elementów, procent zabudowy działki, obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy, rodzaj materiałów elewacyjnych oraz inne parametry.

Mapa do celów projektowych

Sporządza uprawniony geodeta uzupełniając mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków, a także dane z pomiarów w terenie. Najczęściej jest to mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. Aktualizacja powinna obejmować całą działkę, na której zlokalizowano projektowany budynek oraz pas 30-metrowy wokół jej granicy. Mapa do celów projektowych traci ważność, gdy elementy (np. obiekty budowlane, poziom terenu) w obszarze aktualizowanym uległy zmianie. Pamiętać należy, że ważność mapy do celów projektowych określają poszczególne jednostki zatwierdzające, a jej termin ważności jest różny.

Warunki techniczne przyłączenia mediów

Określają sposób przyłączenia do budynku poszczególnych mediów takich jak: woda, kanalizacja, energia elektryczna, a niekiedy także gaz, cieplik czy telefon. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji.

Badania gruntowe

Wykonuje geolog poprzez odwierty na terenie działki. Najczęściej w trzech, charakterystycznych miejscach, co umożliwia odtworzenie przekrojów geologicznych terenu. Opracowanie zawiera opis budowy geologicznej terenu do głębokości odwiertów, informacje na temat poziomu wody gruntowej oraz sugestie i wytyczne dotyczące fundamentów budynku. Wykonanie badań gruntowych warto wykonać w każdym przypadku, szczególnie wskazane jest dla budynków podpiwniczonych oraz dla działek bez istniejącej, sąsiedniej zabudowy.

Inne

W szczególnych przypadkach plan miejscowy lub warunki zabudowy mogą wymagać dodatkowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak na przykład zgoda na wykonanie badań archeologicznych (w przypadku występowania stanowisk archeologicznych), raport o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (w przypadku budowania na obszarze Natura 2000) oraz innych wynikających ze specyfiki lokalizacji lub planowanego budynku.

Krok 2: Funkcja.

Termin realizacji: prace nad projektem funkcjonalnym trwają aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania!

Krok 2 to pierwszy i kluczowy etap projektowania. Na tym etapie biuro projektowe OrBUD liczy na Twoją aktywną postawę. Potrzebujemy jasnych wskazówek w zakresie oczekiwań, co do projektu. Przydatne będą rysunki, notatki, nawet zdjęcia z wakacji, które ukazują pewne elementy czy rozwiązania, a które mają być wykorzystane w przyszłym projekcie. Po zebraniu materiałów wykonamy projekt koncepcyjny, który docelowo zawierać będzie:

 1. Lokalizację budynku na działce.
 2. Rzuty wraz z wstępną aranżacją pomieszczeń, rozlokowaniem podstawowych mebli oraz modelem bryłowym.
 3. Przeprowadzimy analizę nasłonecznia bryły. (tzn. pokażemy gdzie i jak będą padały promienie słoneczne oraz wskażemy miejsca stałego cienia).
 4. Rozmieszczenie ścian działowych.
 5. Przedstawimy elewację budynku.
 6. Przygotujemy wizualizację budynku, bryły. (zarys bryły).
 7. Przedstawimy zestawienie powierzchni.

Na tym etapie w pierwszej kolejności prace projektowe odbywają się na płaskim rzucie. Przedstawimy Ci do 3 wariantów. W przypadku niezaakceptowania koncepcji 1 przystąpimy do realizacji kolejno koncepcji 2 oraz 3. Po konsultacjach wspólnie wybieramy najbardziej korzystny wariant. W początkowej fazie nie skupiamy się na wyborze konkretnych materiałów czy kolorystyki. Ważna jest idea oraz funkcjonalność. Na tym etapie wspieramy się schematycznymi wizualizacjami 3D. Oczywiście w trakcie realizacji projektu wszelkie Twoje pomysły, uwagi, sugestie będziemy analizować i wdrażać do projektu.

Krok 3: Koncepcja.

Termin realizacji: prace nad projektem koncepcyjnym trwają, aż do uzyskania satysfakcjonującego rozwiązania! Podczas tego etapu omówimy:

 1. Z czego wybudować dom? Jakiego materiału użyć do budowy, wznoszenia domu?
 2. Jaka powinna być grubość styropianu/ wełny mineralnej do docieplenia domu (ścian, dachu)?
 3. Jakich materiałów użyć na elewacji?
 4. Omówimy zalety ścian jedno – dwu warstwowych,
 5. Opowiemy o oknach dwukomorowych/ trzykomorowych.
 6. Opowiemy jak ogrzać ekonomicznie dom? Czyli zasugerujemy najtańszy sposób ogrzewania domu,
 7. Opowiemy jak powinna przebiegać budowa domu – tutaj opowiemy o samym procesie inwestycyjnym, procedurach administracyjnych czy harmonogramie budowy…
  – to tylko przykłady pytań, na które będziemy starać się odpowiedzieć podczas naszych spotkań.

Biuro projektowe OrBUD zobowiązuje się do tego, by w trakcie realizacji projektu wszelkie Twoje pomysły, uwagi, sugestie będą analizowane i wdrażane do projektu. Etap ten docelowo kończy się wizualizacjami bryły budynku, w jakości HD (do 4 ujęć) – tutaj również możesz dokonać dwóch niewielkich korekt.

Krok 4: Projekt budowlany.

Termin realizacji: ok. 2-3 tygodnie.

Opracowanie projektu budowlanego będzie stanowić kompletną dokumentację projektową zawierającą branże potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie będzie wykonane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, a także zgodne z warunkami technicznymi, uzgodnieniami i opiniami odpowiednich jednostek zatwierdzających. W skład projektu budowlanego wchodzi w szczególności:

Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny oraz część rysunkowa, która obejmować będzie założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz wskażemy miejsce na bramę wjazdową, furtkę, komunikację wewnętrzną ogólną (drogi, chodniki, taras),

Projekt architektoniczny

Zawiera opis techniczny obejmujący założenia funkcjonalne budynku, zestawienia podstawowych wielkości oraz przyjęte rozwiązania technologiczno-materiałowe wraz z częścią rysunkową (rzuty kondygnacji z rozlokowaniem podstawowych mebli, przekroje, elewacje),

Projekt konstrukcyjny

To opis konstrukcji, rzuty kondygnacji, fundamentów, więźby dachowe.

Projekt instalacji

To opis techniczny zawierający podstawowe elementy przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznej, ogrzewczej,
wodno –kanalizacyjnej, wentylacji grawitacyjnej,

Dodatkowo przejmiemy na siebie obowiązek głównego projektanta, opracujemy informację BIOZ, dołączamy oświadczenie o zgodności projektu z przepisami i normami, wykonamy charakterystykę energetyczną projektowanego budynku oraz analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię.

Jak zamówić indywidualny projekt domu?

Nic prostszego! Wystarczy zadzwonić i umówić się na spotkanie. Do Twojej dyspozycji pozostawiamy nasz telefon do zadań specjalnych: 601-25-97-75 lub (44) 682 17 53 lub
adres e-mail:bpb.orbud@op.pl. Nasze biuro mieści się w Radomsku przy ulicy Sierakowskiego 1.

Przed naszym biurem znajdziesz zawsze wolne miejsca postojowe !